052 697116; 0892 239 991

 

Д-р Бояджиев е началник на Консултативно-диагностичния блок на Очна болница-Варна (СБОБАЛ) и преподава като главен асистент в Катедрата по Очни болести към Медицински Университет- Варна.

Работи по договор с НЗОК
Специалист по Очни болести с професионални интереси към:
• Хирургия на катаракта

•  Диагностика и лечение на заболявания на очно дъно (диабетна ретинопатия, макулна дегенерация и др.), включително лазер лечение.

•  Диагностика, проследяване и консервативно лечение на глаукома (диспансеризация).

• Витреоретинална хирургия

Главен асистент Д-р Добрин Христов Бояджиев, д.м., FEBO
Роден е на 08.06.1984 в гр. Варна.
Завършва Пета езикова гимназаия „Йоан Екзарх”- гр. Варна (немски и английски език).
Завършва Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна, випуск 2009.

От 2009 до 2013 работи в сектор по Невроофталмология към Първа неврологична клиника, на УМБАЛ „Света Марина”- Варна.
От 2011 до 2015 специализира очни болести в Специализирана болница по очни болести за активно лечение гр. Варна.
От 2015 е специалист по очни болести.
От 2013 е назначен като асистент в Катедра по Очни болести и зрителни науки към Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна.
От 2013 е назначен като лекар-ординатор в Специализирана болница по очни болести за активно лечение гр. Варна.

2013 курс за специализанти по глаукома, проведен от Европейската глаукомна асоциация в Женева, Швейцария
2014 курс по витреоретинална хирургия, Balkan Ophthalmic Wetlab Course.
2015 грант на Европейското дружество по офталмология, обучение в Университетската болница на гр. Хайделберг, Германия.
2016 практически курс по Трансплантация на амниотична мембрана- Медицински Университет- Варна
2016 курс „Лазери в офталмологията- лечение при очни заболявания”- СБОБАЛ- Варна

2016 практически курс „Естетична корекция на лице“- Медицински университет- Варна

2016 успешно положен изпит и диплома на Европейското дружество по офталмология (Fellow of European Board of Ophthalmology- FEBO)

2016 практически курс „Катаракта  и интраокуларна рефрактивна хирургия” Лугано, Швейцария

2017 доктор по медицина, тема на дисертационния труд: „Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент.”

2018 главен асистент в катедра Очни болести и зрителни науки към Медицински Университет- Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов”

2019 Началник на Консултативно-диагностичния блок на Очна болница- Варна

2020 Придобита магистърска степен по „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна

 

Има членства в:
Българското дружество по офталмология
Съюза на очните лекари в България
Съюза на контактолозите в България
Български лекарски съюз

 

basketbalové dresy nbaHokejový dresBaseballové dresy Dětské Fotbalové Dresy