052 602 096; 0892 239 991

Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
Първичен преглед Д-р Антония Барбукова без МН по НЗОК 1 35.00 0.00 0.00
Вторичен преглед Д-р Антония Барбукова без МН по НЗОК 1 20.00 0.00 0.00
Първичен преглед Д-р Самуил Кузманов без МН по НЗОК 1 40.00 0.00 0.00
Вторичен преглед Д-р Самуил Кузманов без МН по НЗОК 1 20.00 0.00 0.00
Първичен преглед Д-р Добрин Бояджиев без МН по НЗОК 1 35.00 0.00 0.00
Вторичен преглед Д-р Добрин Бояджиев без МН по НЗОК 1 20.00 0.00 0.00
Първичен преглед Д-р Емилия Кузманова без МН по НЗОК 1 40.00 0.00 0.00
Вторичен преглед Д-р Емилия Кузманова без МН по НЗОК 1 20.00 0.00 0.00
Изследване на рефракция с изписване на очила без МН по НЗОК 2 20.00 0.00 0.00
Пневматична тонометрия без МН по НЗОК 2 5.00 0.00 0.00
Апланационна тонометрия без МН по НЗОК 2 10.00 0.00 0.00
Пахиметрия 2 10.00 0.00 0.00
Изследване на рефракция при деца под 12 месечна възраст 2 5.00 0.00 0.00
Изследване на стереозрение при деца 1 3.00 0.00 0.00
Изследване на мотилитет , дукции и верзии при деца 2 3.00 0.00 0.00
Автоматизирана компютърна периметрия 2 25.00 0.00 0.00
Адаптация на твърди контактни лещи 2 25.00 0.00 0.00
Адаптация на меки контактни лещи 2 15.00 0.00 0.00
Оглед на ретина с триогледална леща без направление по НЗОК 2 25.00 0.00 0.00
Издаване на медицннски документ 1 15.00 0.00 0.00
Първичен преглед в амбулаторни или домашни условия по НЗОК * 1 2.90 или 1.00 22.00 0.00
Вторичен преглед в рамките на един месец по НЗОК * 1 2.90 или 1.00 9.50 0.00
Вторичен диспансерен преглед по НЗОК * 1 2.90 или 1.00 12.50 0.00
Преглед за подготовка за явяване пред ЛКК или ТЕЛК * 1 2.90 или 1.00 7.00 0.00

* Изключение правят пациентите освободени от потр. такса

basketbalové dresy nbaHokejový dresBaseballové dresy Dětské Fotbalové Dresy