052 697116; 0892 239 991

Наименование на услугата Цена, заплащана от пациент:
пациент НЗОК МЗ
Първичен преглед Д-р Антония Барбукова, дм без МН по НЗОК 60.00 0.00 0.00
Вторичен преглед Д-р Антония Барбукова, дм без МН по НЗОК 30.00 0.00 0.00
Първичен преглед Д-р Самуил Кузманов без МН по НЗОК 60.00 0.00 0.00
Вторичен преглед Д-р Самуил Кузманов без МН по НЗОК 30.00 0.00 0.00
Първичен преглед Д-р Добрин Бояджиев, дм без МН по НЗОК 60.00 0.00 0.00
Вторичен преглед Д-р Добрин Бояджиев, дм без МН по НЗОК 30.00 0.00 0.00
Първичен преглед Д-р Радосвета Апостолова без МН по НЗОК 60.00 0.00 0.00
Изследване на рефракция с изписване на очила без МН по НЗОК 20.00 0.00 0.00
Изследване рефракция със скиаскопия 10.00 0.00 0.00
Авторефрактометрия на деца под 1 годишна възраст 10.00 0.00 0.00
Индиректна-офталмо биомикроскопия 10.00 0.00 0.00
Пневматична тонометрия без МН по НЗОК 5.00 0.00 0.00
Апланационна тонометрия без МН по НЗОК 10.00 0.00 0.00
Пахиметрия 10.00 0.00 0.00
Изследване на рефракция при деца под 12 месечна възраст 5.00 0.00 0.00
Изследване на стереозрение при деца 3.00 0.00 0.00
Изследване на мотилитет , дукции и верзии при деца 3.00 0.00 0.00
Автоматизирана компютърна периметрия 30.00 0.00 0.00
ОСТ или очен скенер на едно око 40.00 0.00 0.00
Адаптация на меки контактни лещи 20.00 0.00 0.00
Оглед на ретина с триогледална леща без направление по НЗОК 30.00 0.00 0.00
Издаване на медицински документ 25.00 0.00 0.00
Първичен преглед в амбулаторни или домашни условия по НЗОК * 2.90 или 1.00 40.00 0.00
Вторичен преглед в рамките на един месец по НЗОК * 2.90 или 1.00 15.00 0.00
Вторичен диспансерен преглед по НЗОК * 2.90 или 1.00 25.00 0.00
Преглед за подготовка за явяване пред ЛКК или ТЕЛК * 2.90 или 1.00 13.60 0.00

* Изключение правят пациентите освободени от потр. такса

basketbalové dresy nbaHokejový dresBaseballové dresy Dětské Fotbalové Dresy