052 697116; 0892 239 991

Работи по договор с НЗОК
Специалност: Очни болести с интерес към :
• Детска офталмология- профилактика на детско зрение, диагностика и терапия, хирургично лечение при деца (кривогледство, катаракта и др),
• Оперативно лечение на катаракта и глаукома
• Диагностика , проследяване и консервативно лечение на глаукома (диспансеризация)
• Диагностика и лечение на заболявания на очно дъно (диабетна ретинопатия, макулна дегенерация и др.) .
• Адаптация на меки и твърди контактни лещи.

Д-р Барбукова оперира по Здравна каса в СБОБАЛ Варна.

Образование

1988 АЕГ Русе
1994 Магистър-лекар, Медицински университет – Варна
2002 Призната специалност „очни болести“ – МУ Варна

Курсове и квалификации
1999 Курс по окулопластична хирургия под ръководството на Проф. Кърстен
2001 Специализация по страбология и детски очни болести в Университетска очна клиника- Базел, под ръководството на проф. Кайзер
2002-Курс по ФАГ и лазертерапия на заболявания на ретината.
2002 Курс по глаукома в Университетска очна клиника- Базел, под ръководството на проф Фламер
2003 Курс по ехография на окото
2005 Сертифициран изпит по Очни болести на английски език към Международно Консулство по офталмология ICO: „International basic science assessment for ophthalmologist“
2005 Курс по факохирургия и имплантация мултифокални лещи
2005 Курс по страбология и ортоптика, проведен от проф. С. Кристиансен
2006 Курс по адаптация на контактни лещи,B&L
2006 Курс по страбология от Проф. Кадера
2010 Курс по катарактална хирургия- Будапеща
2010 Курс по ОСТ
2011 Курс по витреоретинална хирургия-МУ Варна
2011 Курс по приложение на вътреочни медикаменти и импланти
2011 Курс по кератоплстика и трансплантация на амниотична тъкан.
2013 Курс по приложение на импланти в антиглаукомни операции.
2014 Семинари за адаптация на торични и мултифокални контактни лещи.
2015 Курс по биометрия при прeмиум лещи.
Участие:
Мисиите на ORBIS International
Конгресите на СОЛБ и БДО
Международни конгреси на SOE и ESCRS.
Ежегодни конференции на НГА
Професионално членство
Българско дружество по офталмология
Североизточно дружество по офталмология
Съюз на офталмолозите в България
Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия
Глаукомна асоциация.
Съюз на контактолозите в България.
Член на EPOS

Публикации

Реферативен бюлетин по офталмология
Преводач на книгата „Глаукома“, издадена от Проф. Фламер, ръководител на Очна болница- Базел

Професионални интереси

Детска офталмология
Катаракта
Глаукома
Заден очен сегмент

basketbalové dresy nbaHokejový dresBaseballové dresy Dětské Fotbalové Dresy