052 697116; 0892 239 991

Какво представлява глаукомата?

Глаукомата е заболяване, което предизвиква увреждане на нерв в задната част на окото (зрителния нерв) като обикновено налягането в окото е повишено Това увреждане се дължи на различни фактори. Все още не е напълно изяснено дали възниква в резултат на високо вътреочно налягане или вследствие на промени в притока на кръв към него. Със сигурност се знае, че при това заболяване генетичните фактори играят роля.
Вътреочното налягане се повишава в резултат на запушване на дренажната система, която отговаря за нормалното оттичане на вътреочна течност навън от окото. Ако е налице засягане на зрителния нерв, прогресията на увреждането е в продължение на различен период от време, обикновено от порядъка на месеци до години.

Кое вътреочно налягане е с „нормални” стойности?

За всеки пациент съществува индивидуална норма за ВОН. Общоприетите стойности за нормално вътреочно налягане са в рамките между 10mmHg и 21mmHg, но нормално е това налягане, при което не съществува опасност от прогресия на заболяването и увреждане на зрителния нерв. Глаукомата води до загуба на периферно зрение и при неглижиране на това състояние от страна на пациента тя може да предизвика необратима слепота.
Има пациенти, при които се наблюдава високо вътреочното налягане, но зрителният им нерв не се уврежда. Това състояние се нарича „очна хипертензия“, а не глаукома. Решението за това, дали да се започне лечение се основава на множество рискови фактори: миопия (късогледство), възраст над 40 години, раса и фамилна анамнеза за глаукома. Всички те са рискови фактори за появата на заболяването.

Видове глаукома

Най-често срещаният тип глаукома е откритоъгълната, която има няколко подкатегории. Ако не се лекува, тя предизвиква постепенна, безсимптомна загуба на периферно зрение. По-рядко срещащият се тип глаукома е този със затворен ъгъл. Тя може да доведе до внезапно покачване на вътреочното налягане и при това състояние е необходимо да се предприеме незабавно лечение, защото вредните последици могат необратимо да прогресират до пълна слепота.

Как се лекува глаукомата?

Лечението обикновено започва с капки за очи, с цел намаляване на вътреочното налягането. Има много видове антиглаукомни капки като някои от тях намаляват продукцията на течност в окото, а други подобряват дренажа на вътреочната течност. Ако капките не постигнат желания резултат може да се прибегне до лазерно или хирургично лечение.

Оценка на заболяването

Адекваното проследяване на пациент с глаукома включва редовно измерване на вътреочното налягане, оглед на зрителния нерв, изследване на периферното зрение (периметрия), оглед на преден очен сегмент и камерен ъгъл (гониоскопия) и извършване на оптична кохерентна томография (OCT). Пациентите не могат сами да установяват глаукомната прогресия, тъй като заболяването настъпва без забележими сипмптоми. Ето защо редовните очни прегледи са от решаващо значение . Пациенти, чиито родители имат глаукома, подлежат на ежегодни профилактични прегледи след навършване на 40 годишна възраст. Тези, които нямат фамилна анамнеза за глаукома би трябвало да посещават очен лекар веднъж годишно след навършване на 50 години. Пациентите с поставена диагноза глаукома могат да бъдат диспансеризирани в Медицински център Пулмо-Окулус.

С добра медицинска помощ и редовни контролни прегледи пациентите с глаукома живеят напълно нормален живот.

basketbalové dresy nbaHokejový dresBaseballové dresy Dětské Fotbalové Dresy